Tilltänkt avstyckning av Häljeboda 1:136

Dela denna bostad på Facebook

Tilltänkt avstyckning av Häljeboda 1:136!

Fastigheten Häljeboda 1:136 och tilltänkt avstyckning ligger cirka 15 km nord-öst om Charlottenberg. Avstyckningens totalareal är 15,2 ha varav ca 14,4 h är produktiv skog med en medelbonitet som uppskattas till 7 m³sk per hektar. Virkesförrådet omfattar ca 2276 m³sk och är uppdelat på ca 40% gran, 20% tall och 40% löv. Största delen är skog i huggningsklassen G1 och R2 men det finns även skog i huggningsklasserna S1 och S3. Väg i direkt anslutning till avstyckningens östra del. Jakt- och fiskerätt!

Bifogad skogsbruksplan avser hela Häljeboda 1:136. För specifik info gällande avstyckningsområdet se avdelning 1-12 i avdelningsbeskrivning.

Ö V R I G T
Avstyckning bekostas av säljaren.

Frida Hard
Fastighetsmäklare 073-8014469
Skicka e-post

Visning

Kontakta mäklaren för visning.

Tilltänkt avstyckning av Häljeboda 1:136

Pris

900 000 kr

Högsta bud

900 000 kr