Lantbruksfastighet om ca 9 ha med stort renoveringsbehov!

Dela denna bostad på Facebook
Nu finns möjlighet att förvärva denna lantbruksfastighet med stora renoveringsbehov men med potential. Fastigheten är belägen mellan Arvika och Åmotfors och med närhet till Nysockensjön.

Det är ca 1100 m3sk olikåldrig blandskog.
Det åligger en köpare att besikta fastigheten och förvissa sig om fastighetens gränser, arealer, skoglig data och skick i övrigt.
Lämnade uppgifter om skoglig data är okulärt uppskattade och fritar inte någon köpare från undersökningsplikt.

Klätten Bostället 1, Arvika

Pris

395 000 kr
Julia Nordin
Fastighetsmäklare/Delägare
0703814060
Skicka e-post

Marker

Skogsmark
Impediment
Areal: 4 ha.

Taxeringsvärden

Skogsmark
0 kr
Impediment
9 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Servitut / Planbestämmelser

Rättigheter last
Last: Ledningsrätt Starkström, 17-Å-6246.1
Gemensamhetsanläggningar
Skattetal: Öre, penningar 146:18

Visning

Kontakta mäklaren för visning.
Typ
Fast.beteckning
Fiskevik 2:4
Adress
Klätten Bostället 1
Pris
395 000 kr
Fastighetskarta

Intresseanmälan