Fastighet med jakt och fiskerätt.

Dela denna bostad på Facebook
Skogsfastighet med byggnadsbestånd i sämre skick. Bostadshuset att betrakta som saneringsbyggnad. Virkesförrådet är uppskattat till ca 7500 m3sk. Ingår i Älgjaktsförening samt fiskevårdsområde.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Friskrivningsklausul kommer att tillämpas.

Södra Ämterud Der sö Södra Ämterud, Eda

Pris

2 300 000 kr

Högsta bud

2 850 000 kr
Mycket enkel standard. Bostadshuset är att betrakta som en ren saneringsbyggnad.
John Erik Carlsson
Fastighetsmäklare
070-5520203
Skicka e-post

Byggnader

Bostadsbyggnad

Byggnadstyp
1 plan med inredningsbar vind
Byggnadsår
1925
Boarea
40 kvm
Areainformation
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Tomt
Tomtarea 2000 m².
Uteplats
Finns på tomten. kvm
Bilplats
Finns på tomten.
Elbolag
Ellevio

TV- och internetanslutning

TV
Saknas
Bredband
Saknas

Byggnadssätt

Grund
Torpargrund
Stomme
Trä
Bjälklag
Trä
Fasad
Stående träpanel
Tak
Shiffer
Fönster
Enkla fönster
Uppvärmning
Direktverkande el
Vatten/avlopp
Kallvatten från grävd brunn finns indraget till köksbänken. Vattenkvalitet och vattentillgång osäker. Avlopp saknas.
Ventilation
Självdrag

Energideklaration

Status
Ej utförd
Kommentar
Någon driftkostnad ej angiven då några relevanta uppgifter ej finns och byggnaden är i mycket dåligt skick och har mycket låg standard.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnad
Ca 160 kvm innehållande sedvanliga utrymmen men får anses ha låg standard. Dock finns möjlighet till enklare djurhållning.
Uthus
Uthus om ca 50 kvm med timmerstomme och delvis källare i vilken vattenpumpen finns installerad. Eftersatt underhåll.

Arealer

Arealkälla
Skogsbruksplan
Skog
43.4 ha
Impediment
8.2 ha
Inägomark
4.3 ha
Övrigt
0.9 ha
Totalareal
56.8 ha

Marker

Betesmark/Åkermark
Areal ca 4,3 ha bestående av åkermark och betesmark. Åkermarken otillfredsställande dränerad.Brukningsvärde: 30 % lägre avkastning och kvalitet än normalt i omr.
Skogsmark
Enligt skogsbruksplanen upprättad 2019-08-29 är den produktiva arealen 43,4 och med ett rotstående virkesförråd om ca 7568 m3sk (medeltal 174 m3sk/ha) Granskogen dominerar med 5880 vilket motsvarar 76% av virkesförrådet. Tallen utgör 24% och resterande 14% utgörs av lövskog. Medelboniteten är uppskattad till 7,3 m3sk/ha och år. Skogens fördelning på huggningsklasser G1 ca 14 ha (2292 m3sk) S1 10,3 ha (3262 m3sk) S2 3, 3 ha (944 m3sk) Se vidare under sammanställningar i skogsbruksplanen.
Impediment
Areal ca 8,2 ha utgörs av myr/kärr/mosse.
Övrig Mark
Areal ca 0,9 ha utgörs av väg, kraftledning m.m.

Taxeringsvärden

Småhusmark lantbruk
108 000 kr
Småhusbyggnad lantbruk
116 000 kr
Betesmark
11 000 kr
Åkermark
70 000 kr
Skogsmark
1 402 000 kr
Impediment
9 000 kr
Typkod
120, Lantbruksenhet, bebyggd

Övriga upplysningar

Tillväxt och avverkning
Tillväxten för fastigheten är ca 2430 m3sk för 10-årsperioden. Se vidare under tillväxt och avverkning.
Skogsvård
Det finns akuta återväxt-åtgärder samt röjningsbehov på ca 8 ha. Se vidare under skogsvårdsåtgärder och åtgärdsöversikten.
Natusvärde- Naturvårdsmål
Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. Som NS och NO har föreslagits 7,6% av den produktiva arealen (certifieringskravet 5%).
Kulturvärden
Några kulturvärden finns registrerade.
Jakt och fiske
Ingår i Södra Ämterud älgjaktsförening om ca 1945 ha, för närvarande småviltsjakt över hela området. Ingår i Vrångsälvens fiskevårdsområde.
Undersökningsplikt
Det åligger en köpare att besiktiga fastigheten om förvissa sig om dess gränser, arealer, skoglig data och skick i övrigt. Lämnade uppgifter om skoglig data är okulärt uppskattade och fritar inte någon köpare från dennes undersökningsplikt.

Servitut / Planbestämmelser

Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut D-2016-00230307:1
Avtalsservitut Kraftledning,Nätstation
Avtalsservitut Tryckbankar
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, D201600230307:1.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning,Nätstation, 1730IM-10/14786.1
Last: Avtalsservitut: Tryckbankar, 17-IM3-58/803.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 17-Å-5897.1
Last: Officialservitut Avlopp, 17-X-783.1
Last: Officialservitut Väg, 1730-89/41.1
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Eda Södra Ämterud GA:10, Samfällighet: Eda Södra Ämterud S:14, Samfällighet: Eda Södra Ämterud S:15, Samfällighet: Eda Södra Ämterud S:16, Samfällighet: Eda Södra Ämterud S:17, Samfällighet: Eda Södra Ämterud S:18, Samfällighet: Eda Södra Ämterud S:19, Samfällighet: Eda Södra Ämterud S:2, Samfällighet: Eda Södra Ämterud S:25, Samfällighet: Eda Södra Ämterud S:3, Samfällighet: Eda Södra Ämterud S:6
Skattetal: Öre, penningar 51:5

Visning

Kontakta mäklaren för visning.
Typ
Fast.beteckning
Södra Ämterud 1:896
Adress
Södra Ämterud Der sö
Område
Södra Ämterud
Pris
2 300 000 kr

Dokument

Skogsbruksplan
Fastighetskarta

Intresseanmälan