Skogsfastighet ingående i viltvårdsområde.

Dela denna bostad på Facebook
Skogsfastighet ingående i viltvårdsområde om ca 2510 ha samt i fiskesamfällighet. Fastigheten har strand i Nordsjön och Helgesjön.
Enligt skogsbruksplan upprättad 2011 och reviderad 2017 finns på fastigheten ett uppskattat virkesförråd om ca 4 400 m3sk.

Högsäter Skillingmark, Eda

Pris

1 250 000 kr
Julia Nordin
Fastighetsmäklare/Delägare
0703814060
Skicka e-post

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnad
Byggyta ca 240 kvm innehållande sedvanliga utrymmen.

Arealer

Arealkälla
Taxerad areal
Skog
24 ha
Impediment
5 ha
Åker
1 ha
Totalareal
30 ha

Marker

Skogsmark
Den produktiva arealen uppgår, enligt skogsbruksplan, till 25,8 ha. Virkesförrådet är uppskattat till ca 4400 m3sk. (169 m3sk/ha). Granskogen dominerar med ca 3200 m3sk (73% av virkesförrådet). Tallen utgör 22%, resterande 5% utgörs av lövskog. Medelboniteten är uppskattad till7,2 m3sk/ha och år. Åldersfördelningen är något ojämn med stor andel medelålders skog, 50-70 år. Se vidare i skogsbruksplanens sammanställning och åldersfördelning. Vad gäller skogsvård , avverkning och tillväxt, skogsproduktionsmål, kulturvärden samt naturvårdsmål hänvisas till skogsbruksplanen samt kommentarer till densamma.
Impediment
Areal 4,7 ha. Varav myr/mosse 4,6 ha och Berg/hällmark 0,1 ha.
Övrig areal
Areal ca 0,2 ha väg m m Området på vilket ekonomibyggnaden är belägen ingår ej i skogsbruksplanen men är med i försäljningen.

Taxeringsvärden

Skogsmark
720 000 kr
Impediment
12 000 kr
Åkermark
14 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övriga upplysningar

Undersökningsplikt
Det åligger en köpare att besiktiga fastigheten och förvissa sig om dess gränser, arealer, skoglig data och skick i övrigt. Lämnade uppgifter om skoglig data är okulärt uppskattade och fritar inte någon köpare från dennes undersökningsplikt.
Jakt och fiske
Fastigheten ingår i Skillingmarks norra viltvårdsområde om ca 2510 ha samt i fiskesamfälligheten Eda Högsäter FS:1.
Förvärvstillstånd
Fastigheten belägen i glesbygdsområde varför förvärvstillstånd från länsstyrelsen krävs. Vissa undantag finns.

Övrigt

Säljaren säljer även fastigheten Eda Högsäter 1:45. Spekulant som lägger bud på båda fastigheterna beaktas.

Visning

Kontakta mäklaren för visning.
Typ
Fast.beteckning
Högsäter 1:45
Adress
Högsäter
Område
Skillingmark
Pris
1 250 000 kr
Pantbrev
Totalt 1 st pantbrev om 100 000 kr.

Dokument

Skogsbruksplan 2
Fastighetskarta
Fastighetskarta
Fastighetskarta
Fastighetskarta

Intresseanmälan