Skogsskifte med jakträtt i viltvårdsområde

Dela denna bostad på Facebook

Nu finns möjligheten att köpa detta skogsskifte i Norra Ämterud med ett naturfint läge och en härlig omgivning!
Här får man både jakträtt i viltvårdsområde om ca 17 Hektar samt fiskerätt i Vrångsälvens fiskevårdsområde.

Eda norra ämterud 1:188  , Eda

Utgångspris

250 000 kr

Servitut/ planbestämmelser

Inskrivning servitut/övriga gravitationer:
Nyttjanderätt Kräftfiske I Billälven
Gemensamhetsanläggning:
Samfällighet: Eda Norra Ämterud S:10, Samfällighet: Eda Norra Ämterud S:11, Samfällighet: Eda Norra Ämterud S:12, Samfällighet: Eda Norra Ämterud S:13, Samfällighet: Eda Norra Ämterud S:14, Samfällighet: Eda Norra Ämterud S:2, Samfällighet: Eda Norra Ämterud S:9
Skattetal: Öre, penningar 1:7 17/24
Planbestämmelser:
Natura 2000-Område
Typkod
210, Småhusenhet, tomtmark
Upplåtelseform
Äganderätt
Julia Nordin
Fastighetsmäklare/Delägare
0703814060
julia.nordin@agenturfast.se
Hanna Sjöblom
Mäklarassistent
070-5099974
hanna.sjoblom@agenturfast.se
Typ:
Tomt
Fast.beteckning:
Norra Ämterud 1:188
Adress:
Eda norra ämterud 1:188
Tomt:
43 276 kvm
Pris:
250 000 kr
Fastighetskarta
HitCounter