Liten skogsfastighet ingående i viltvårdsområde.

Dela denna bostad på Facebook

Liten skogsfastighet ingående i viltvårdsområde. I västra delen av det mindre skifte nära Långtjärnet finns ett område, högt beläget, där det med fördel kan uppföras en liten jaktstuga.

Ås  Ås, Eda

Utgångspris

150 000 kr

Budgivningshistorik

Bud Alias Datum
135 000 kr 2 2019-02-12 14:36
125 000 kr 4 2019-01-18 15:51
110 000 kr 2 2018-12-07 14:37
95 000 kr 1 2018-12-04 08:47
John Erik Carlsson
John Erik Carlsson
Fastighetsmäklare
070-5520203
john-erik.carlsson@agenturfast.se

Servitut/ planbestämmelser

Rättigheter-förmån:
Officialservitut Väg
Gemensamhetsanläggning:
Skattetal: Öre, penningar 2:1.

Ekonomi

Taxeringsvärde
72 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övriga upplysningar

Jakt
Ingår i Ås Viltvårdsområde om 1462 ha.
Undersökningsplikt
Det åligger en köpare att besiktiga fastigheten och förvissa sig om dess gränser, gränser, arealer, skoglig data och skick i övrigt. Lämnade uppgifter om skoglig data är okulärt uppskattade och fritar inte någon köpare från dennes undersökningsplikt.

Arealer

Skogsmark

Areal: Ca 2,5 ha fördelat på två skiften om ca 2 ha respektive 0,5 ha. Virkesförrådet består övervägande av ca 40 årig blandskog till största delen gran. Underröjning nödvändig. Det rotstående virkesförrådet uppskattas till ca 300 m3sk.

Typ:
Skogsfastighet – inriktning Övrigt
Fast.beteckning:
Ås 1:275
Adress:
Ås
Område:
Ås
Pris:
150 000 kr som utgångspris
Exteriörbild
Karta
Karta
Exteriörbild
Exteriörbild
HitCounter