Skogfastigheter om ca 60 ha med bra bonitet!

Dela denna bostad på Facebook

Nu har vi det stora nöjet att få erbjuda två obebyggda skogfastigheter med en sammanlagd areal om ca 60 ha belägna i Stora Gårdsås, Gunnarskog.
Produktiv skogsmark 59,3 ha. Virkesförråd 9669 m3sk.
Bra bonitet på 7,6 m3sk/ha. Av den totala arealen består 68% av av gran, 25% av tall och 7% av löv. Skogsuppgifterna är hämtade ur bifogad skogsbruksplan upprättad 2018. Se skogsbruksplanen för ytterligare information.

Stora Gårdsås  Gunnarskog, Arvika

Utgångspris

3 500 000 kr

Högsta bud

3 250 000 kr
Anders Grenhage
Anders Grenhage
Fastighetsmäklare
070-6488265
anders.grenhage@agenturfast.se
Hanna Sjöblom
Mäklarassistent
070-5099974
hanna.sjoblom@agenturfast.se

Servitut/ planbestämmelser

Gemensamhetsanläggning:
Fastigheten Stora Gårdsås 1:75 har del i följande gemensamhetsanläggningar:
Arvika Stora Gårdsås GA:1 Ändamål: Vägar
Arvika Stora Gårdsås S:7 Ändamål: Sandtag
Skattetal fastigheten Stora Gårdsås 1:75: Öre, penningar 6:14.

Fastigheten Stora Gårdsås 1:74 har del i följande gemensamhetsanläggningar:
Arvika Stora Gårdsås GA:1 Ändåmål: Vägar
Arvika Stora Gårdsås S:7 Ändamål: Sandtag
Skattetal Fastigheten Stora Gårdsås 1:74: Öre, penningar 34:15.

Ekonomi

Taxeringsvärde
2 671 000 kr (fastställt avseende år 2017)
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övriga upplysningar

Jakträtt
Jakträtt i Gårdsås Jaktvårdsområde.
Vägar
Delägare i gräsmyrsvägen och borgens vägsamfällighet (uppgift ifrån säljaren).
Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs från Länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom inom glesbygdsområde (vissa untantag finns). Kontakta mäklaren för ytterligare information.
Undersökningsplikt
Det åligger en köpare att besiktiga fastigheten och förvissa sig om dess gränser, arealer och skick i övrigt.

Taxeringsvärden

Skogsmark
2 669 000 kr
Impediment
2 000 kr

Arealer

Upppgifter från skogsbruksplanen
Produktiv skogsmark: 59,3 ha
Myr/kärr/mosse 1,7 ha

Virkesförråd:
Tall 2425 m3sk
Gran 6611 m3sk
Löv 633 m3sk
Totalt virkesförråd: 9669 m3sk.

Tillväxt för perioden 2018-2027 med hänsyn till föreslagna åtgärder i skogsbruksplanen 375 m3sk/år.
Arealer

Areal enligt fastighetsregistret:
Stora Gårdsås 1:74 468 282 m²
Stora Gårdsås 1:75 163140 m²
Total areal enligt fastighetsregistret: 631 422 m²

Total areal enligt skogsbruksplan Stora Gårdsås 1:74 & 1:75 sammanlagt 61,3 ha.

Areal enligt fastighetstaxeringen
Stora Gårdsås 1:74 47 ha.
Stora Gårdsås 1:75 16 ha.
Total areal enligt fastighetstaxeringen 63 ha.

Observera att avvikelse finns mellan taxerad areal, skogsbruksplanen och areal enligt fastighetsregistret.

Typ:
Obebyggd skogsfastighet – inriktning Skog
Fast.beteckning:
Stora Gårdsås 1:74 & Stora Gårdsås 1:75
Adress:
Stora Gårdsås
Område:
Gunnarskog
Pris:
3 500 000 kr utgångspris
Exteriörbild
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
HitCounter