Skogsfastighet ingående i viltvårdsområde.

Dela denna bostad på Facebook

Skogsfastighet ingående i viltvårdsområde om ca 2510 ha samt i fiskesamfällighet. Fastigheten har strand i Nordsjön och Helgesjön.
Enligt skogsbruksplan upprättad 2011 och reviderad 2017 finns på fastigheten ettuppskattat virkesförråd om ca 4 400 m3sk.

Högsäter  Skillingmark, Eda

Utgångspris

1 250 000 kr
John Erik Carlsson
John Erik Carlsson
Fastighetsmäklare
070-5520203
john-erik.carlsson@agenturfast.se

Ekonomibyggnader mm

Ekonomibyggnad

Byggyta ca 240 kvm innehållande sedvanliga utrymmen.

Ekonomibyggnad
Byggyta ca 240 kvm innehållande sedvanliga utrymmen.

Servitut/ planbestämmelser

Gemensamhetsanläggning:
Eda Högsäter FS:1, (ingår med 4,075%)
Eda Högsäter S:2, (vägar, andel 4,075%)
Eda Högsäter S:3, (gångstigar med källväg, andel 4,075%)
Eda Högsäter S:4, (gyttjetag, andel 4,075%)
Eda Högsäter S:5, (gyttjetag, andel 4,075%)
Eda Högsäter S:6, (gyttjetag, andel 4,075%)
Eda Högsäter S:7, (gyttjetag, andel 4,075%)
Eda Högsäter S:8, (grustag med väg, andel, 4,075%)
Eda Högsäter S:10, (källor med väg, andel 4,075%)
Eda Högsäter S:11, (lastageplats, andel 4,075%)
Eda Högsäter S:12, (dragdike, andel 4,075%)
Eda Högsäter S:16, (vägar, andel 50%)
Eda Högsäter S:21, (vägar, andel 16,119%)
Eda Högsäter S:22, (mosstag, andel 16,119%)
Eda Högsäter S:23, (mosstag, andel 16,119%)
Eda Högsäter S:24, (källplan, andel 16,119%)
Eda Högsäter S:25, (område, andel 16,119%)
Eda Högsäter GA:4, (väg, andel 1642 av 22799)
Eda Högsäter GA:5, (väg, andel 7 av 2638)
Skattetal: Öre, penningar 39:2,77.

Ekonomi

Taxeringsvärde
746 000 kr
Typkod
110, Lantbruksenhet, obebyggd

Övriga upplysningar

Undersökningsplikt
Det åligger en köpare att besiktiga fastigheten och förvissa sig om dess gränser, arealer, skoglig data och skick i övrigt. Lämnade uppgifter om skoglig data är okulärt uppskattade och fritar inte någon köpare från dennes undersökningsplikt.
Jakt och fiske
Fastigheten ingår i Skillingmarks norra viltvårdsområde om ca 2510 ha samt i fiskesamfälligheten Eda Högsäter FS:1.
Förvärvstillstånd
Fastigheten belägen i glesbygdsområde varför förvärvstillstånd från länsstyrelsen krävs. Vissa undantag finns.

Taxeringsvärden

Skogsmark
720 000 kr
Impediment
12 000 kr
Åkermark
14 000 kr

Arealer

Skogsmark
Den produktiva arealen uppgår, enligt skogsbruksplan, till 25,8 ha. Virkesförrådet är uppskattat till ca 4400 m3sk. (169 m3sk/ha). Granskogen dominerar med ca 3200 m3sk (73% av virkesförrådet). Tallen utgör 22%, resterande 5% utgörs av lövskog. Medelboniteten är uppskattad till7,2 m3sk/ha och år. Åldersfördelningen är något ojämn med stor andel medelålders skog, 50-70 år. Se vidare i skogsbruksplanens sammanställning och åldersfördelning.
Vad gäller skogsvård , avverkning och tillväxt, skogsproduktionsmål, kulturvärden samt naturvårdsmål hänvisas till skogsbruksplanen samt kommentarer till densamma.
Impediment

Areal 4,7 ha. Varav myr/mosse 4,6 ha och Berg/hällmark 0,1 ha.

Övrig areal

Areal ca 0,2 ha väg m m
Området på vilket ekonomibyggnaden är belägen ingår ej i skogsbruksplanen men är med i försäljningen.

Övrigt

Säljaren säljer även fastigheten Eda Högsäter 1:45. Spekulant som lägger bud på båda fastigheterna beaktas.

Typ:
Skogsfastighet – inriktning Övrigt
Fast.beteckning:
Högsäter 1:45
Adress:
Högsäter
Område:
Skillingmark
Pris:
1 250 000 kr som utgångspris

Dokument

Skogsbruksplan 2
Karta
Karta
Exteriörbild
Karta
Karta
HitCounter